Mål:


Arvets gåta s.22, gener/proteiner s. 49 (obs! Kopplingen mellan aminosyror och proteinets 3d-form!), genetiska koden s.52, proteinsyntes s.54-56, genreglering s.57, Mitos s. 58-59, Meios s.60-61, förökning s.63, mutationer, s.64-65, bananflugan s. 69,


Kapitel 3:

¤ Mitos och Meios: Att kunna redogöra för principerna hos Mitos och Meios (lektion). -Vad blir resultatet efter Mitos? -Efter Meios? -Hur VET man hur många tänkbara kombinationer av kromosomer som Meios kan resultera i?


¤ Begrepp du skall kunna: haploid, diploid, gen, basparningsprincipen, proteinsyntes, replikation, transkription, translation, junk-DNA, epigenetik,


¤ Förökning: Fördelar resp nackdelar med könlig respektive könlös fortplantning


¤ mutationer: -Vad är mutationer? (s.64) -Vad kan orsaka mutationer? (lektion) -Vilka konsekvenser KAN mutationer få? -Varför behöver en mutation INTE ge upphov till några konsekvenser alls? (s.52, 55, 64, 71)


¤ Epigenetik: -På vilket sätt trotsar Epigenetiken den normala Genetikens grundlagar?


Kapitel 4:

¤ Begrepp du skall kunna: ståndare, pistill, alleler, homozygot, heterozygot, dominant, recessiv, homologa kromosomer,


¤ -Varför bananflugor? (s.69 + lektion)


¤ Mendels metodik: (s. 70)

¤