Biologi 1, Betygsättning


Vi brukar jobba med ett antal olika arbetsområden: “Liv”, “Klassisk genetik”, “Modern biologi”, “Evolution”, “Ekologi” och “Etologi”.


Vi väljer några av dessa arbetsområden och fördjupar oss i dem. Vi kommer att laborera mycket. De ”förmågor” du förväntas träna upp (se ”kunskapskrav” i länken nedan) kommer jag att bedöma på olika sätt. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=BIO&courseCode=BIOBIO01&lang=sv&tos=gy#anchor_BIOBIO01


Betygsättning av varje arbetsområde sker enligt nedanstående mall. Som du ser är det flera olika saker jag tittar på. Människor är ju olika! En del är jätteduktiga på att plugga till prov (men kanske inte kan särskilt mycket veckan efter), andra är jättebra på att labba, andra föredrar att sitta hemma på kvällen/natten framför datorn och göra bra läxor/inlämningsuppgifter. Jag försöker variera undervisningen för att Du skall kunna visa dina ”förmågor” på bästa sätt, så att Ditt betyget skall bli så rättvist som möjligt. Fortfarande väger proven tyngst, men alla delar är viktiga! Inte minst lektionerna! Och laborationerna är obligatoriska! Du måste ha godkänt på de labbar kursen innehåller för att överhuvudtaget få Godkänt (E) i slutbetyg!


I ditt slutbetyg på kursen, som du får i juni tittar jag på helhetsbilden, alltså på ALLT du presterat under alla kursens delar. Jag försöker titta på ”progression” (utveckling) i den mån det går.


Mall”:

Betygsgrundande moment:

Betyg:

Sammanlagt:


Prov:


Laborationer:

(obligatoriska)

Läxor:

Lektioner:

(aktiv närvaro, uppträdande, engagemang, seriositet,

grad av intresse, mm)

Sammantaget:___________