Prov, Etologi
flockliv/socialt liv:

1) -Vilka fördelar ger det att leva i flock? (4 exempel = 2p)

Svar:

¤ lättare att upptäcka fiender

¤ lättare att försvara sig mot fiender

¤ lättare att hitta mat

¤ ökad överlevnadschans för ungarna

¤

2) Varför används ”farliga vapen” (vassa tänder, giftbett, etc) sällan för att etablera rangordning i flocken? (2p)

Svar:

¤ Alla behövs i flocken. ”Dumt” att döda en flockmedlem

¤ Om ”farliga vapen” används i striden finns risk att även den starkare skadas, vilket ger minskad fitness


3) VARFÖR krävs en rangordning hos djur som lever i flock? (2p) 

 Svar: Det måste finnas ordning i flocken. Med rangordning vet alla sina platser och kan agera mer effektivt i en krissituation. Flocken blir på så sätt mer effektiv.


4) Vad kännetecknar en superorganism? (1-4p beroende på kvalitet på svar)

Svar:

¤ Ett samhälle (koloni) med många individer som agerar som ”en organism”.

¤ Alla individerna i kolonin är nära släkt.

¤ Kännetecknas av ett skenbart medvetande

¤ Kan tillsammans utföra förbluffande prestationer, som att skrämma iväg en björn, agera som bro eller som flotte eller agera som en halvflytande vätska

¤ Kännetecknas av altruistiskt beteende, vilket beskrivs av Hamiltons lag


5) Förklara innebörden i Hamiltonś lag (2p)

Svar: Det är en lag som beskriver möjligheten för när altruistiskt skall ske.

r x b – c > 0 . r= graden av släktskap, b= fördelen som beteenden ger, kostnaden som beteendet innebär.


6) Man har länge ansett att människan är den enda arten som kan ha en uppfattning av moral, vilket skulle göra oss till bättre/högre stående än alla andra arter. -Stämmer detta? (1-3p beroende på kvalitet på svar)

Svar: Om ”moral” definieras som förmågan att uppfatta orättvisa och att känna medkänsla/empati, så kan man säga att apor har moraluppfattning. Man kan även diskutera om delfiners räddande av nödställda människor är ett uttryck för ”moraluppfattning” (empati). Ytterligare exempel är att apor ”smittas” av gäspningar på samma sätt som vi människor gör. Även detta anses visa på empatisk förmåga.


7) Förklara skillnaden mellan kamouflage och mimikry (2p)

Svar: kamouflage går ut på att härma omgivningen, medans mimikry går ut på att härma en annan organism.


8) -Hur kan man förklara att vissa djur använder sig av ”varningsfärger” (skarpa färger) TROTS att individen då blir synlig och därmed en enkel måltavla för olika rovdjur? (kort svar: 1p, utförligt svar med evolutionär förklaring: 3p) beroende på kvalitet på svar)

Svar: Man kan förklara det med hjälp av släktskapsselektion.

Om man betraktar evolutionenfrån genperspektiv blir det uppenbart att det ibland kan finnas fördelar med att en individ offrar sig så att ”de närstående” (som delar samma gener) överlever. På så sätt sker en selektion för gruppens (populations) gener (på bekostnad av individen)!


Det kan även förklaras med att individen kan öka sin överlevnadsförmåga genom att individen KAN överleva en attack (tack vare sitt hårda yttre skelett) och angriparen har då ”lärt sig” att en individ som ser ut på detta sätt smakar illa eller kan stickas. Detta ger alltså individen (och dess gener) en ökad överlevnadsmöjlighet!9) Förklara innebörden i begreppet ”felprestation”, samt ge exempel (2p)

Svar: Ett beteende som uppkommer p g a alltför hög inre motivation. Ett exempel är spelglada tjädertuppar som blir väldigt aggresiva p g a höga halter könshormoner


10) Förlara innebörden i begreppet ”supernormal retning”, samt ge exempel (2p)

Svar: Det är en nyckelretning som är kraftfullare (mer effektiv) än den normala nyckelretningen. Ett exempel är ”polkagrisnäbben” som fick Trutungarna att picka mer intensivt än de gjorde vid åsynen av den röda fläcken på mammans näbb.


11) konflikten mellan två medfödda beteenden kan ibland bli alltför stark i en individ. -Vad kan det leda till? (2p)

Svar: Det kan leda till s k ”överslagsbeteende” eller till ett ”omriktat beteende”


Inlärning:

12) -Vad är en betingad reflex och hur skapar man en sådan? (1-3p beroende på kvalitet på svar)

Svar: En ”betingad reflex” är ett naturligt, medfött beteende (”reflex”) som framkallas av onormala retningar.

Man skapar en betingad reflex genom att -SAMTIDGT- med den normala retningen som framkallar det medfödda beteendet utföra en onormal retning. Detta kan vara att ringa i en klocka eller spela på en trumma.

Så småningom kommer den onormala retningen att framkalla det medfödda beteendet = ”en betingad reflex”.


13)-Vad kom Skinner fram till med sin forskning (slutsatser/lärdomar)?

(1-3p beroende på kvalitet på svar)

Svar:

¤ Skinner kom fram till sina slutsatser genom att använda sig av en s k ”Skinners box”.

¤ Inlärning sker genom försök och misstag

¤ Inlärning styrs av belöningar och bestraffningar

¤ Vissa belöningar (knark) är starkare än andra

¤ Utan inre motivation sker ingen inlärning

¤ Ett beteende förstärks om belöningen inte ges så ofta!


14) -Vad kom Harlow fram till med sin forskning (slutsatser/lärdomar)?

(1-3p beroende på kvalitet på svar)

Svar:

¤ Det finns ett ”psykologiskt fönster” tidigt i barndomen då trygghet och närhet är helt avgörande för att individen senare i livet skall kunna visa kärlek, omtanke och empati (kan annars utvecklas till psykopat!)

¤ Trygghet är viktigare än mat för små ungar!

¤ Kunde visa på trygghetens betydelse för inlärningen!

¤ Även om föräldrarna misslyckats med att ge trygghet och närhet under den kritiska tiden kan umgänget (leken!) med jämnåriga kamrater ibland kompensera för föräldrarnas misslyckande


15) Stackars Petra! –Hur skulle man kunna förklara svanens beteende? Diskutera olika etologiska förklaringar! (1-3p beroende på kvalitet på svar)
Sann kärlek mellan svan och trampbåt


Den hopplöst förälsk­ade svanen Petra har återförenats med sin stora kärlek, en trampbåt av glasfiber i form av en överdimension­erad svan.

I djurparken Allwetterzoo i Münster hade djurskötarna under hela vintern förgäves försökt para Petra med andra svanar. Men svanar är monogama, och kontaktförsöken var dömda att misslyckas.

Tyvärr tyckte de inte om varandra, konstaterar Ilona Zühlke från djurparken.

Nu simmar Petra åter på sjön Aasee och kastar ljuva blickar på den vita trampbåten som sjösatts inför ­vårsäsongen.

Och precis som förra sommaren då kärlekshistoren fyllde de tyska medierna viker Petra inte en sekund från den avgudade hjärtevännens sida.

Svar: Det rör sig troligtvis om prägling. Petra har präglats (sexuellt?) på plastbåten. Det skulle även kunna vara så att plastbåten utgör en supernormal retning, men då borde även andra svanar ha attraherats av plastbåten, vilket gör denna förklaring mindre trolig.

Andra plausibla förklaringar kan vara felprestation eller omriktat beteende , både orsakade av alltför hög inre motivation, men dessa förklaringar stupar på att Petra inte visar intresse för andra svanar.

Petras beteende (att hon följer plastbåten) kan möjligen förklaras av att svanar är monogama. Dock förklarar inte detta varför hon valde plastbåten från första början!


Kommunikation:

16) -Vilken sorts information förmedlar bina med sin dans? (2p)

Svar: avståndet till maten (egentligen ”energiavståndet”!) och riktningen bina skall flyga i förhållande till solen


17) Vad kan du säga om kommunikation bland/mellan växter? (1-4p, beroende på kvalitet på svar)

svar:

1) Intryck från omvärlden omvandlas i växten till elektriska signaler; precis som i människans nervsystem! Rörelse hos växten föregås -precis som hos människan- av elektrisk aktivitet (”aktionspotentialer”).

2) Kommunikationen mellan växten kan ske elektriskt, via direktkontakt, genom kemikalier eller genom att bilda ljud.

3) Kommunikation kan ske mellan olika arter.

4) växterna kan ”höra” (har ”extremt känslig hörsel”).

5) Växterna i en skog är ”uppkopplad mot varandra” via väldiga nätverk av rötter och svamphyfer. Växterna får betala dyrt (upp til 30% av det socker de lyckas tillverka) för sin ”uppkoppling”!TOTALT: 45p

TT
T