Lab: Reaktionstid kopplat till olika sinnen.I detta försök bestämmer ni reaktionstiden kopplat till tre olika sinnen:


a) syn

b) hörsel

c) känsel


Börja med att läsa instruktionen och ställ hypotes. Testa sedan!
Metod: En “reaktionsstav” (täljd av Lissel och graderad i cm) används för att bestämma testpersonens reaktionstid. Ju snabbare reaktion, ju kortare sträcka faller staven innan den fångas!


Likvärdighet: Börja med att enas om “reglerna”, så att staven släpps på samma sätt varje gång! Lika långt mellan fingrarna varje gång hos den som skall fånga staven. Bestäm hur/var ni skall “klappa” testpersonen när ni testar känselsinnet.


Varje person gör 10 st försök för varje sinne.¤ Vid test av reaktion kopplad till synsinnet får testpersonen SE när staven släpps. Testpersonen skall ha hörselkåpor på!


¤ Vid test av reaktion kopplad till hörselsinnet får testpersonen höra “NU” när staven släpps. Testpersonen skall ha förbundna ögon!


¤ Vid test av reaktion kopplad till känselsinnet får testpersonen en “klapp på axeln” när staven släpps. Testpersonen skall ha förbundna ögon OCH hörselkåpor!Redovisa: Rita upp grafer med reaktionssträcka [cm] på Y-axeln och försök på x-axeln. Använd olika färger för olika sinnen. (Lättare att jämföra och dra slutsatser då).

a) Jämför för varje sinne

b) kommentera “trenderna” som kurvorna visar!

c) jämför kurvornas utseende mellan varandra inom gruppen.


Slutsatser? Förklaringar?