Resultat, En fett söt lab
Försök 1:


Er “vetenskapliga förklaring” bör innehålla begreppen:


¤ densitet (eftersom olika färger sjönk genom oljan med olika hastighet bör de ha olika densitet!)


¤ Vattenlöslighet: Eftersom färgerna inte omedelbart löste sig i fettet, så är de hydrofila. Man kunde se att färgerna drog ihop sig till “bollar” som långsamt sjönk ned genom fettlagret…. En förklaring måste innehålla begrepp som “polär/opolär”, hydrofil/hydrofob, “lika löser lika”, )


¤ detergent: (annat namn. “ytaktiva ämnen”) När ni tillsatte diskmedel så färdades “bollarna” av färg snabbare genom oljelagret. Detta beror på egenskapen hos diskmedlets molekyler. Detergenter har en fettlöslig del och en vattenlöslig del. Den vattenlösliga delen bands till ytan av de färgade “bollarna”. Den “fettlösliga delen” av detergenten pekade utåt från droppen => droppen med färg blev mer fettlöslig och färdades snabare genom fettlagret! Dessutom blir färgdropparna tyngre när detergenten binder sig till dem => färdas snabbare ned genom fettlagret!


¤ ändrad ytspäning (?) Många ambitiösa elever har skrivit om detta…. Tanken är att detergenten (diskmedlet) skulle underlätta fettdropparnas passage GENOM fettlagret och gränsskiktet mellan olja/vatten. Detta skulle resultera i att färgerna snabbare blandades med vatten. Kanske var det, så…..ja, ja.


¤ Diffusion: När färgdropparna nådde vattnet spred sig färgen genom diffusion. I en del fall åkte färgen ner till botten av bägaren innan den spred sig. I en del fall såg det ut som atombomsexplosion. I andra fall bildades andra mönster (kolla Sasha och Linaś foto! Taget efter 2 min).Stärkelsetestet:

Carl-Oscar & Amos: Läs högt er kommentar till tabell 3 !


Söthetstestet: enkelt…..