Lektion, 19 dec, Släktträdsanalyser:

http://www.ehinger.nu/undervisning/index.php/kurser/biologi-1/gamla-prov/klassisk-genetik/78-instuderingsfragor-i-biologi-1-klassisk-genetik.html


-Vilken typ av arvsgång är det frågan om? (-Hur ärvs dessa sjukdomar?)

Analysera och argumentera för dina antaganden!


Släkt 1)


Analys:
Det är INTE könsbunden nedärvning, eftersom:

a) Sjukdomen drabbar båda könen!

b) Sjukdomen “hoppar inte över” en generation!

c) En sjuk kvinna och en frisk man kan få en friska söner (bärare). OM det hade varit könsbundet hade ALLA söner varit sjuka!


Alltså är det autosomal nedärvning!


OM det handlar om autosomal, dominant nedärvning skulle 50% av barnen bli sjuka, oavsett kön och det passar bra in i det vi ser!

Döp anlagen: A= sjuk

a= frisk

sjuk kvinna x frisk man

(Aa) x (aa)

(rita upp korsningsschema och tänk lite så kan du klura ut genotypen för de flesta personerna i släkten. De som gifter in sig “utifrån” bär roligen inte på anlaget, men de kan göra det)OM det handlar om autosomal, recessiv arvsgång skulle vi också se att 50% av barnen blev sjuka, oavsett kön, MEN denna lösning förutsätter att alla tre friska personerna som “gifter in sig” i släkten är heterozygota (=anlagsbärare), vilket INTE ÄR TROLIGT eftersom sjukdomsframkallande gener är ovanliga i populationen!

Döp anlagen: A=frisk

a= sjuk

sjuk kvinna x frisk man

(aa) x (Aa)


(rita upp korsningsschema och tänk lite så kan du klura ut genotypen för de flesta personerna i släkten. De som gifter in sig “utifrån” bär roligen inte på anlaget, men de kan göra det)Släkt 2)


ANALYS: Typisk könsbunden nedärvning! Vi ser att sjukdomen “hoppar över” en generation samt att den bara drabbar killar! De könsbundna sjukdomarna är nästan alltid recessiva, så vi utgår från det! Dessutom skulle alla döttrarna i generation 2 vara sjuka om det var dominant nedärvning, vilket vi INTE ser i bilden!


Generation 1: Frisk kvinna x sjuk man

(XX) (XsjukY)

=> 50% av döttrarna blir bärare (friska!) och alla sönerna blir friska!


Generation 3: Frisk kvinna x frisk man

(XsjukX) (XY)

=>Alla döttrarna blir friska! och hälften av alla söner blir sjuka!


släkt 3)

ANALYS: Sjukdomen är ovanlig => recessiv nedärvning! Den drabbar båda könen och hoppar inte över någon generation... => autosomal nedärvning!

Slutsats: autosomal, recessiv nedärvning!


Döp anlagen: A= frisk

a= sjuk

föräldragenerationen: sjuk kvinna x frisk man

(aa) (AA)

ger 100% friska barn (som alla är bärare)


generation 1: frisk kvinna (bärare) x frisk man ger 100% friska barn (vissa kan dock vara bärare av det sjukdomsbringande anlaget)

generation 2: Inavel mellan två närbesläktade bärare gör att de recessiva generna sammanstrålar i samma individ och sjukdomen bryter ut! 50% risk för båda könen.