Livets ursprung och evolution

(Molekylärbiologiska förklaringar till evolution hos några husdjur):

https://urskola.se/Produkter/171512-UR-Samtiden-Livets-ursprung-och-evolution-Naturligt-urval(7,5 min in på föreläsningen): Tamgrisens vita färg

  1. Hur skulle du beskriva minerna hos publiken när forskaren förklarar den molekylära bakgrunden till ändringen av egenskaper hos grisar och hästar?

  2. -Hur skapades ”vita grisar” från vildsvin? (rent praktiskt!)

  3. -Hur skapades ”vita grisar” från vildsvin? (på molekylär nivå?)(18.40 in på föreläsningen): Vita hästar?

4) Vad innebär det att hästar börjar ”skimla”?


5) Vad menar forskaren med ”strukturella förändringar”?


6) Vad menar forskaren med ”selektionstryck”?


7) Vilken mutation gav upphov till vita hästar?(27.30 in på föreläsningen): Mer muskler, mindre fett hos tamgrisen

8) Vilken mutation har gjort att dagens tamgrisar ger mer och magrare kött?