Uppgift att göra på lektionstiden, fredag den 13 okt 2017.


Mejla mig svaren senast lördag! (johan.lissel@comhem.se)


E: korrekta svar baserade på angivna sidor i läroboken

C: samma som ovan, fast utökar svaren med wikipeda-fakta

A: samma som ovan, fast layouten är snygg och svaren baseras på fler källor än wikpeda


1) “Biologins historia”: -VAD var följande “gubbar” kända för?

a) Aristoteles? (s.8)

b) Plinius? (s.8-9)

c) Robert Hooke? (s.10)

d) van Leeuwenhock? (s.10)

e) Carl von Linne? (s.11)

f) Watson and Crick? (s.19, 50)


2) I vilka “miljöer” (s.128-129) kan man tänka sig att LIV på jorden kAN ha uppstått?


3) -Välj en “miljö” och ARGUMENTERA för varför ni anser just denna miljö vara den mest troliga startpunkten för Liv på planeten jorden (s.128-129)


4) -Vilken sorts organism var den första livsformen på jorden? (s.131)


5) -HUR har djurceller bildats enligt den s k “endosymbiosteorin”? (s.130)


6) -HUR har växtceller bildats enligt den s k “endosymbiosteorin”? (s.130)


7) -Vad sätter gränsen för hur stor en cell kan bli? (s. 33)


8) -Vad sätter gränsen för hur liten en cell kan bli? (s. 33)