Veckoplanering:

v 2:

fre: "Intro": s. 128-132, -Varför andas vi? Var någonstans i Din kropp finns "fuktiga celler för gasutbyte"? -Varför behöver inte små organismer särskilda andningsorgan? -Hur sker andning/gasutbyte hos olika organismer?