Veckoplanering, Cell- och Mikrobiologi


v.40 tisdag:

¤ förhör på läxan

¤ genomgång: HIV


v.39 fredag:

¤ rep: från senaste lektionen (influensavirus och pandemier)

¤ Lite om antikroppar och kroppens minne (s.170-173 i boken)

¤ retrovirus, Vad är?

¤ film om virus

¤ Läxa: Förklara de positiva roller som virus spelar i evolutionen (inte minst människans evolution!), känslan av “kärlek” samt den fysiologiska processen när en människa blir till. https://www.youtube.com/watch?v=UmH5vUpufyA&t=1842s


v.39 tisdag: lab: Bakterier (forts). Linspapper har kommit, så nu kan du testa med immersionsolja EFTER ATT HA tittat på varningsfilmen! Är du nöjd med dina resultat så får du skriva på rapporten, som skall vara klar senast tis v 40!


 v.38 fredag:

¤ Influensavirus, “spanska sjukan”, pandemier

¤ Bieffekter av vaccination: Narkolepsi


v.38 tisdag:

¤ Virus, intro

¤ -Vad är virus?

¤ -Hur är de uppbyggda?

¤ -Finns det “bra saker” med virus?v.37 fredag:

¤ bakteriers roll i kvävets kretslopp


¤ bakteriernas pluskonto


v.37 tisdag:

¤ lab: Bakterierv.36, tisdag

¤ Antibiotika: -Vad är? -Vilka olika sorter finns? -Hur fungerar antibiotika (mekanismer)? -Varför (orsaker) har vi ett problem med antibiotikaresistens? Begreppet “selektionstryck”.


¤ Probiotika: -Vad är?


¤ Våra inneboende bakterier: -Var i kroppen finns de? -Vilka egenskaper påverkas av våra tarmbakterier? -Vad innebär en fekalietransplantation?


v.35, fredag:

¤ Bra/dåligt med biofilm?


¤ Klassificering av bakterier: -HUR bestämmer man vilken sorts bakterie som har orsakat sjukdomen och varför är det viktigt att kunna göra detta?


¤ Gramfärgning: -Hur går det till rent praktiskt och vad är det som sker i bakterien?v. 35, tisdag:

¤ En pedagogisk storleksjämförelse: virus, bakterier, växtcell, djurcell och jästcell


¤ Hur är en bakterie uppbyggd?


¤ 6 st skillnader och 6 st likheter mellan bakterier och eukaryota celler


¤ Begreppet “Biofilm”. -Vad kännetecknar en “biofilm”?


¤ läxa: Bra/dåligt med “biofilm”?