Veckoplanering, Nervsystemet


v12:

mån:

¤ Nervcellens anatomi och fysiologi (dendriter, cellkropp, ligandstyrda jonkanaler, axon, spänninkskänsliga jonkanaler, myelinskidor, membranpotential, vilopotential, tröskelvärde, aktionspotential, “ändknoppar”, signalsubstans, synaps)

¤ antalet nervceller i hjärnan

¤ några olika sorters nervceller i hjärnan

¤ alzheimers sjukdom

¤ mikrotubulis betydelse för nervcellen

¤ tau-proteiners funktion

¤ Ny metod för att bota Alzheimers sjukdom (artikel, se min hemsida)


fre:

¤ rep (mikrotubulis funktion i nervcellen, tau-proteinernas funktion)

¤ -Hur kan hjärnan skaffa sig en bild av omvärlden?v.13:

tisdag:

¤ Förberedelse för laboration, “Homunculus”


fre:

¤ sensory substitution

¤ Hur bearbetas inkommande sensorisk information innan den blir “verklighet?


¤ -Varför kan vi inte vara säkra på att det vi upplever som verklighet är “verklighet”?


v.14:

tisdag: Eget arbete med “Homunculus-lab


fre: