Veckoplanering:


v.10:

Fre: prov kl 12-15 i aulan

tis:

¤ rep: -Hur är en muskel uppbyggd? (från vävnads- till cell och molekylnivå)

¤ -Hur kan hjärnan få en muskel att kontrahera?


v.8:

v.8, tis:

Avsluta de blåsta försöken. Skriv på rapporten! (inlämning, fredag)  Möjlighet att få handledning av handledaren

v.8, Fre:

¤ muskler (rep)

¤ Musklernas energisystem

¤ -Hur påverkas muskler/muskelfibrer av träning?

¤ Muskeln byggnad

¤ Muskelcellens anatomi och fysiologiv.7:

v.7, fre:

¤ rep: -Hur läker en avsliten sena?

¤ muskler s. 193-195

¤ olika sortrs muskelvävnad/olika sorters muskelceller

¤ olika sorters muskelfibrer

¤ effekter av träning på muskelcellen/muskeln

v.7, tis:

¤ rep: knäcka fingrar, tallrikstricket

¤ Senor/ligament: -Uppbyggnad? Läkning av trasig sena?


v.6:

v.6, fre:

¤ Blodiga labben tillbaka + kommentarer, rep: -Hur är en led uppbyggd? -Vilka olika delar ingår/kan ingå i en led? Mera om armbågsleden. Rep: olika leder i handen. Tallrikstricket. Ledproblem, artros, ledgångsreumatism.v 5:

v 5, fre:

¤ rep:

¤ leder: -Hur är en led uppbyggd, hur fungerar en led, olika sorters leder, var i kroppen de olika sorternas leder finns, problem med lederna. -Vad sker när man “knäcker i fingrarna”

v 5, tis:

¤ avsluta rökningen ( hann inte riktigt klart senast), Hur påverkar rökning kroppen? Hur påverkas luftvägarna?

¤ skelett: tre huvudtyper av skelett: s.190, 192, skelettets funktioner, skelettets byggnad på makroskopisk och mikroskopisk nivå, benskörhet: -Vad beror det på?

-Hur vanligt är det?v 4:

v 4,tis: En blåst lab (min hemsida)

fre:

Tennis i brandrök? Retande gaser: -Vad sker i luftvägarna?

CO vs CO2::

-VARFÖR epitetet “the silent killer”?

-I vilka situationer finns risk för kolmonoxidförgiftning?

rökning:

-Hur många ämnen finns i “ett bloss”?

-Varifrån kommer ämnena som finns i “ett bloss”?

-Vad skiljer “huvudrök” från “sidorök”?

-Hur mycket kostar rökningen samhället per år?


v 3:

v 3, fre:

gasutbytet (förtydligande av lärobokens text/bilder)

Bohr-effekten genomgång av vad den innebär. Hemoglobin, heme-gruppen och myoglobin.

Andningsmekanismen: -vilka olika muskler är inblandade i andningen?

Reglering av andningen: -Hur regleras andningsfrekvensen?

Hyperventilering: -Vad innebär det? -Vad sker i kroppen? -Varför gör folk detta? (ungdomar? Fridykare? Personer med panikångest)


v 3, tis: andning, intro (forts), jämförelse av vattenliv och landliv.

Människans andningsorgan (Oxyś väg genom kroppen)

transport av gaser genom kroppen

utvecklingen av energi genom cellandningen. Kort om glykolys.


v 2:

v 2, fre: Intro, s. 128-132, -Varför andas vi? -Varför beöver inte små organismer särskilda andningsorgan? -Hur sker andning/gasutbyte hos olika organismer?