Bestäm din blodgrupp (ALLA i gruppen skall göra det!) och lös uppgifterna!

obs! Beteckna allelerna på samma sätt som läroboken, s.77

Bestämning av blodgrupp:

Steg 1: Hämta 1 st bricka, pappershanddukar, 3 st tändstickor per person, 1 st rengjordt objektglas per person, 1 st blodlancett per person, plåster, antikroppar (obs! finns bara tre uppsättningar!)

Steg 2: kör sten-sax-påse om vem som skall börja sticka sig i fingret. Den utvalde ”svingar” med armen så att blod kommer ner till fingrarna. ”Pressa” därefter så att fingerspetsen blir röd. Stick i fingret och ”mjölka” ut blod. Placera tre droppar med blod på objektglaset och tryck därefter en pappershandduk över ”sticket”.

Steg 3: person 2 agerar SNABBT! En droppe anti-A droppas på bloddroppe 1, rör runt med tändsticka. En droppe anti-B droppas på bloddroppe 2. NY TÄNDSTICKA! Siste antikroppen droppas på sista droppen blod. Ny tändsticka. Vänta….Särskilt reaktionen med Rh faktorn kan ta flera minuter!

Steg 4: För att det skall funka måste man först blanda blodet med antikropparna, sedan stryka ut ett tunt lager och vänta på eventuell reaktion. Denna tar olika lång tid för olika personer, beroende på genetiska skillnader och antikropparnas kvalitet. Antikroppar mot Rh faktorn tar upp till 5 minuter och bildar mycket små klumpar. Lätt att missa om man har bråttom!
Uppgifterna:

uppgift 1) EN KVINNA påstod nyligen att en mycket känd artist var far till hennes barn. Barnet tillhörde blodgrupp B. Modern tillhörde blodgrupp A och den påstådde fadern hörde till blodgrupp 0. -Kunde påståendet vara riktigt?

-visa dina svar med korsningsscheman och logisk analys (”3p lösning”)!


uppgift 2)

På sjukhusets förlossningsavdelning glömde man av en oturlig slump att märka fyra nyfödda bebisar. Hoppsan!…..Man bestämde bebisarnas blodgrupper till A, AB, B och 0.

Sedan gick man till de oroliga föräldrarna….Man lyckades lura dem att lämna blodprov och bestämde snabbt deras blodgrupper. Här är resultaten:

Pettersson´s: AB och 0

Ling´s: A och A

Pålsson´s: 0 och 0

Franzén´s: AB och B

-Finns det en möjlighet att rädda situationen, dvs att lämna rätt barn till rätt föräldrar?

-visa dina svar med korsningsscheman och logisk analys (”3p lösning”)!Läs bakgrundsfaktan och försök sedan att utföra de viruella blodtransfusionerna!

bakgrundsfakta: http://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/3-se.html

virtuella transfusioner: http://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/game/