Evolution, 8 mars 2018s. 124: -Hur kan fosterutvecklingen stödja E.T?

http://www.djur.cob.lu.se/Djurartiklar/Info/foster_evolution.html

¤ likheter under fosterstadiet hos olika Ryggradsdjur tyder på ett gemensamt ursprung.


¤ Tidigt under människans fosterutveckling förekommer anatomiska drag (“gälbågar”, “svans”) som senare under fosterstadiet tillbakabildas. Dessa tyder på ett gemensamt ursprung.

De som vill bevisa E.T säger “fosterutvecklingen avspeglar evolutionen”.s. 124, 125: Jämförande anatomi/DNA-analys: Kan stödja E.T, men även motsäga E.T (elefanten släkt med näbbmus?)


¤ s. 126: -Hur kan konvergent utveckling stödja E.T?

¤ Enligt E.T överlever de som är bäst anpassade till rådande miljöförhållanden.

OM likartade miljöförhållanden (alternativt uttryckt “samma krav”) råder på olika platser på jorden, så leder evolutionen genom naturligt urval till att likartade livsformer (“samma lösning”) uppkommer på olika platser eller vid olika tider….


Exempel:

¤ Antarktis och norra halvklotet har likartat klimat. Pingviner (Antarktis) och Alkor (norra halvklotet) är mycket lika varandra till utseende och beteende!

¤ flygförmåga: insekternas-, fåglarnas- och Däggdjurens flygförmåga har utvecklats oberoende av varandra vid olika tidpunkter under jordens historia. “Lösningen” på problemet “flygförmåga” är i samtliga fall “utveckla en vinge”, men konstruktionen av denna vinge skiljer sig åt ganska ordentligt (s.125)!

¤ Delfin (däggdjur), fisködla (dinosaurie)

https://www.google.se/search?q=fisk%C3%B6dla-delfin&rlz=1C1_____enSE660SE660&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjz5emnzNzZAhUIQpoKHZO7CWEQ_AUICigB&biw=1024&bih=511#imgrc=P1jfO4QHa9AOtM:¤ “övergångsformer” (evolutionära läkar): Kan stödja E.T, men även motsäga E.T

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/delfinens-okanda-forfader-antligen-funnen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Archaeopteryx¤ The Great Oxygen event”: En jämförelse mellan diagrammet på s.131 i boken och

det som står på s. 303 i denna artikel: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1287914&fileOId=1287920


 HÄMTA PENNA!

1) SKRIV MED SIFFROR: “EN MILJONDEL AV NUVARANDE HALT O2

 2) SKRIV MED SIFFROR: “EN PROCENT AV NUVARANDE HALT O2

3) RÄKNA: Hur många gånger större är det “nya värdet” jämfört med det gamla?

4) Jämför kurvornas utseende! Vilken “känsla” får man av “The Great Oxygen event” från de både diagrammen? Lägg märke till att den ena kurvans y-axel är logaritmisk! På så sätt kan man visa förändringar från små värden till mycket stora värden. Lärobokens skala är inte logaritmisk.


¤ De fem stora “mass extinctions”: https://en.wikipedia.org/wiki/Extinction_event

Notera särskilt hur den största av dem alla (slutet på Perm) sammanfaller med den dramatiska minskningen av syrehalten från

 “toppvärdet” 30%!Kambriska explosionen:

¤ s.122 + s.132 Läroboken hävdar att “evolutionen tog fart” för 542 miljoner år sedan.

-VARFÖR tog evolutionen fart just då?