N17b


¤ Min betygsättning på kursen

blad ¤ Hur skall du labba?

 ¤ Bedömning av läxor/egna uppgifter

¤ sena inlämningar
, vad gäller?

¤ att göra diagram i datorn. regresserade grafer.arbetsområde: Etologi

¤ Mål för området, 24 maj 2018, kl 19:35
¤ Introduktion, s 201-204
¤ lab: Beteende hos insekter, 22 mars 2018
¤ lektion: Flockliv, 12 april 2018
¤ lektion:
murmaration, moral hos djur, altruism, 18 april 2018
¤ lektion: Superorganism, ants and , altruism, 19 april 2018
lektion: Pavlov, Watson, Skinner, 7 maj 2018
lektion: Trygghet och försvarsbeteende, 9 maj 2018

lektion: Kommunikation, 16 maj 2018
lektion: Kommunikation bland/mellan växter, 24 maj 2018
¤ provet, svaren: 2 juni 2018


arbetsområde: Evolution:

¤ MÅL för Evolution, 20 mars
lektion: Olika former av selektion, 7 feb 2018
¤ lektion: Jämförande anatomi, 14 feb 2018
¤ främre extremiteter hos några Däggdjur, 15 feb 2018
¤ lektion: Människans skelett, fördjupning, 15 feb 2018
¤ lab: Jämförande anatomi, 16 feb 2018
¤ lektion: Fossil, sedimentära bergarter, 22 feb 2018
¤ lektion: Plattektonik, 6 mars 2018
¤ lektion: Konvergent utveckling, "mellanformer", mm, 7 mars 2018
¤ exempel: Mellanformer ("evolutionära länkar"), 16 mars
¤ lab: Tidslinje, 8 mars 2018Arbetsområde: "Modern biologi"

¤ lektion: -Hur fungerar Livet på molekylär nivå? 11 jan 2018

¤ lektion: Bioinformatik, 18 jan 2018

¤ lab: Tvätta händerna, 25 jan 2018

¤ lektion: Crisper/Cas9, 25 jan 2018

Arbetsområde: "Genetik"

¤ Mål för avsnittet: Genetik 14 dec 2017

¤ lab: Nedärvning av en egenskap, 9 nov 2017

¤ lektion: Genetik-metodik, 14 nov 2017

¤ lektion: Blodgrupper, 21 nov 2017

¤ lab: Nedärvning av två egenskaper, 24 nov 2017

lab: Rasbiologi, Släkttavlor och Epigenetik, 8 dec

¤ analys av släkttavlor, 19 dec 2017

¤ lektion: Genetiska sjukdomar, 13 dec

¤ svar till Genetikuppgifter s. 106-107


Arbetsområde “Liv, Livets ursprung, Cellen”:

¤ Mål för avsnittet Liv, 12 okt 2017

¤ lektion: "LIV", 24 aug

¤ fakta: HUR har Liv på jorden uppkommit?

¤ Här kan du lära dig hur mikroskopet och stereoluppen fungerar! 23 aug 2017

¤ lab: Mikroskop och stereolupp, 23 aug 2017

¤ lektion: Energi i cellen, 7 sept 2017

¤ lektion: Cellmembranets byggnad och
fosfolipiden som modell, 20 sept 2017

¤ lab: En fett söt lab! 21 sept 2017

¤ lektion: Diffusion och osmos, 27 sept 2017

¤ Resultat: En fett söt lab! 2 okt 2017

¤ lab: Osmos i växtcell, med teori, 5 okt 2017

¤ osmos i växtcell, smabbinstruktioner

¤ lektion: -Hur är DNA packat i cellkärnan?, 11 okt

¤ lektion: allmänt om celler, cellcykeln och Mitos, 12 okt 2017

¤ lab: DNA och kromosomer, 17 okt 2017