https://www.youtube.com/watch?v=pvBlSFVmoaw

+ artikel om kommunikation mellan växter

  utdelad på lektion