Etologi, 18 april 2018


¤ get that snake, bunny! https://www.youtube.com/watch?v=8MHUlVIJy94

(modersinstinkt)


¤ rep:

-VARFÖR måste flocken ha en ”rangordning”?

-VARFÖR används inte ”farliga vapen” för att etablera rangordning?

-Vilka är fördelarna med flockliv?


¤ Exempel på flockbeteende (murmuration), Wales: https://www.youtube.com/watch?v=gNh1qYMN4bA

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/incredible-image-shows-group-of-starlings-in-shape-of-giant-bird-daniel-biber-a8138216.html


¤ moral, osjälviskhet, empati (medkänsla) och rättvisetänkande bland djur: https://www.youtube.com/watch?v=GcJxRqTs5nk

¤ varför bli sams efter en fight? 2.10

¤ Varför samarbetar schimpanser TROTS att de saknar ”inre motivation” för att utföra beteendet? 3.10

¤ synkronisering 8.30

¤ medkänsla/omtanke hos schimpanser? 10.40

¤ rättvisetänkande hos Kapucinapor 12.30-


¤ Att varna andra; altruism eller egoism? (s. 215)


¤ superorganism (ants, termites, bees). Fördjupning i begreppet ”släktskapsselektion” (s. 214)

https://www.youtube.com/watch?v=J83qyLXAsN4&t=340s