Flocklevande djur:-Är människan ett flockdjur? Uppvisar vi ”flockbeteende”?Rangordning:

-Finns det en ”rangordning” i klass N17b?

Flocklevande djur:

-Vilka fördelar ger flocken? (s. 215)


Altruism och empati:

-Vad innebär begreppet altruism?