Hur fungerar Livet på molekylär nivå?


Process:

Förklaring:

(1-3p beroende på kvalitet på svar)


Sker var?

Replikation:

CellkärnanTranskription:Cellkärnan
Bearbetning:
Cellkärnantranslation
Ribosomerna
Veckning/mognad:


Cellplasman


# Kort och pedagogisk förklaring av hur ett protein är uppbyggt + ”folding”: https://www.youtube.com/watch?v=yZ2aY5lxEGE

¤ Mera om vikten av korrekt veckade proteiner: https://www.youtube.com/watch?v=XKiwOZ3oVJw