LIVETS ENERGI


  1. VARFÖR behöver LIV (levande system) ständig tillförsel av energi?


  1. Vad kallas de två vanligaste processerna som bildar energi i växt-, resp. djurcell?


  1. Vilka energiformer KRÄVS för att processerna Fotosyntes och Cellandning skall fungera?


  1. Vilka energiformer BILDAS i processerna Fotosyntes och Cellandning?

  2. Hur hänger de båda processerna ihop (tänk på de ämnen som bildas/behövs)?

  3. Var någonstans i cellen sker dessa båda processer?