Mål Etologi:Grundläggande begrepp:


¤ kunna redogöra för begreppet medfött beteende (instinkthandling). –Varför är det fel att säga att ”grodan är dum” när den försöker fånga en papperstuss som rör sig istället för att bry sig om flugan som ligger orörlig framför den?


¤ kunna redogöra för begreppet nyckelretning samt ge konkreta exempel.


¤ kunna redogöra för begreppet inre motivation och beskriva hur den skapas. –Vilken betydelse har inre motivation för det medfödda beteendet?


¤ kunna redogöra för begreppet supernormal retning samt ge konkreta exempel.


¤ kunna redogöra för begreppet ”felprestation” samt ge konkreta exempel


¤ kunna redogöra för begreppet omriktat beteende samt ge konkreta exempel


¤ kunna redogöra för begreppet överslagshandling samt ge konkreta exempelFlockliv:


¤ kunna ge fem exempel på fördelar med flockliv


¤ kunna förklara varför ”rangordning” måste finnas hos flocklevande djur


¤ kunna förklara varför ”farliga vapen” sällan används vid interna strider som handlar om att etablera rangordning inom flocken


¤ Kunna förklara varför djur varnar andra individer när en fara närmar sig


¤ kunna förklara begreppet altruism samt ge konkreta exempel


¤ Kunna redogöra för Hamiltons lag.


¤ Kunna diskutera om djur har förmågan till moral (moraliskt tänkande)


¤ kunna förklara begreppet empati samt redogöra för hur empati uppkommer. Vad kan ske om empati INTE får utvecklas under barndomen?


¤ kunna redogöra för begreppet superorganism. -Vad kännetecknar en superorganism?Försvarsbeteende:

¤ Kunna ge konkreta exempel på olika försvarsbeteenden hos djur


¤ Kunna redogöra för likheter och skillnader mellan kamouflage och mimikry


¤ Kunna ge en evolutionär förklaring till att vissa djur ”skyltar” med starka varningsfärger, trots att detta gör att de syns bättre för rovdjur (”Inez” ger en bra evolutionär förklaring när hon förklarar altruism http://drawcuriosity.com/2016/06/value-lives-others-inclusive-fitness-101/ ). Läroboken kompletterar förklaringen på s. 214Inlärning:

¤ Ivan Pavlov: -Vad är en betingad reflex? Hur skapar man en sådan?


¤ B.F. Skinner: -Hur funkade hans ”Skinner box”? -Vilka slutsatser rörande inlärning kom Skinner fram till?


¤ Harry Harlow: -Vilka slutsatser rörande inlärning kom Harlow fram till?

https://www.youtube.com/watch?v=_O60TYAIgC4


¤ Kunna redogöra för (och ge konkreta exempel!) inlärning genom prägling, latent inlärning och imitation.kommunikation:

¤ Kunna redogöra för kommunikation via ljud, visuella signaler och dofter hos olika djur och hos människor.


¤ Kunna redogöra för kommunikation bland/mellan växter