Människans skelett (fördjupningsfrågor):


  1. Fyll i namnen på människans skelettdelar! (utdelad stencil)

  2. –Hur många bröstkotor har människan?

  3. –Hur ser våra revben ut? (rita!)

  4. -Hur är vår ryggrad formad? -Vad sitter mellan ryggkotorna? –funktion?

  5. Beskriv proportionerna mellan lårben och vadben/skenben

  6. Beskriv proportionerna mellan vadben och skenben

  7. Beskriv form och funktion hos våra nyckelben!

  8. Var hittar man korpbenet hos människan?

  9. Beskriv form och funktion hos vårt bröstben

  10. Hur många mellanhandsben har vi? TITTA på din hand. –Var någonstans sitter mellanhandsbenen?