Tidslinje:

Material: linjal, färgpennor, lärobok, internet


Tidslinje 1: 600 miljoner år → nutid

Dela in sträckan i sex lika långa delar, låt varje del motsvara 100 miljoner år. Markera skalan.

Ovanför Tidslinje 1 vill jag att ni ritar in de geologiska perioderna som ni hittar på s.132

Tidslinje 2: 5 miljarder år → nutid

Dela in sträckan i fem lika långa delar, låt varje del motsvara 1000 miljoner år. Markera skalan.Händelser som skall markeras i Tidslinje 1: (s. 132-139 + internet)


¤ Den Kambriska explosionen

¤ Föregångare till Fåglar och till Däggdjur

¤ Första landlevande djuren

¤ de tre största ”mass extinctions” (senaste 450 miljoner år)

¤ Första insekterna

¤ Fiskarna tar sig upp på land

¤ “Fiskarnas tidsålder”

¤ All stenkol på norra halvklotet bildas

¤ Sverige låg vid ekvatorn

¤ “Dinosauriernas tidsålder”

¤ Pangea

¤ “Amfibiernas tidsålder”

¤ Däggdjuren utvecklas snabbt!

¤ släktet Homo

¤ Första landlevande växternaHändelser som skall markeras i Tidslinje 2: (s. 127, 130-131 + internet)

¤ plötslig ökning av atmosfärens syrehalt

¤ äldsta fossil (“kemiskt fossil”)

¤ första eukaryota cellerna

¤ flercelliga eukaryoter

¤ jorden skapas

¤ äldsta fossil (“biologiskt fossil”)

Några andra exempel på saker man kan ha med i tidslnjerna:


Om hur syret förändrade vår jord (och -Lina- hur man kan veta forntida syrehalter): http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/hur-syret-forandrade-var-jord


Om Varangeristiden: http://www.evolutionsteori.se/artiklar/livets-uppkomst-och-djurens-evolution/


Snowball earth: https://en.wikipedia.org/wiki/Snowball_Earth


Äldsta spåren av flercelligt liv (”första djuret”): http://www.evolutionsteori.se/artiklar/livets-uppkomst-och-djurens-evolution/


Burgess shale: https://sv.wikipedia.org/wiki/Burgesskiffern