Artiklar om människans utveckling:Människan kan vara äldre än vi tidigare trott”

1) -Vad är “den genetiska klockan” och vilken beydelse har den för berättelsen om “människans utveckling”?

2) Vad säger denna artikel om vår “genetiska klocka”?

3) -Hur lyder kritiken mot de nya rönen?Nya fossiler skakar om vår förhistoria”:

1) -Hur många olika arter av “människa” fanns för 2 miljoner år sedan?

2) -Var de “människor”?


Vårt mänskliga vägskäls rötter”

1) -Hur mycket vägde hjärnan hos arten Homo erectus jämfört med föregångaren Homo habilis??

2) -Vad kännetecknar en “acheulisk handyxa”?

3) Enligt artikeln skedde “något exceptionellt i människolinjens historia för 1,75 miljoner år sedan”. -VAD då?

4) Hur gamla är fynden av Homo erectus som man hittar i Georgien? i Indonesien?