Fosterdiagnostik. -Hur går det till?:

(bakgrund)


¤ Befruktningen! https://www.youtube.com/watch?v=_5OvgQW6FG4¤ embryoutveckling från dag 1 till dag 5 (”morula”): https://www.youtube.com/watch?v=P1h611sNji8


¤ 8-cells stadie, biopsi: https://www.youtube.com/watch?v=LnoLGpcbozs