Hur fungerar Livet på molekylär nivå?Process:-Vad INNEBÄR processen?

-Hur går det till

(kort svar! Max tre meningar!)

-Sker var?


Replikation:


DNA → DNA

Replikation innebär att DNA molekylen kopieras.


Detta sker genom att ett enzym “öppnar upp” DNA molekylen och “byggstenar” (nukleotider) används för att – via basparningsprincipen bygga en ny DNA-sträng med den gamla som mall.


Från en DNA-molekyl blir det alltså två st DNA-molekyler.


Den klonar sig själv!
cellkärnanTranskription:


DNA → pre-mRNA

Informationen i genen “skrivs av” och bildar pre-mRNA.

Detta sker genom att ett enzym “öppnar upp” DNA molekylen och

“byggstenar” (nukleotider) används för att – via basparningsprincipen- göra en

avskrift av genen.

cellkärnanBearbetning:


pre-mRNa → mRNA

Icke-kodande delar av genen (introner) klipps bort och kodande delar (exoner)

klistras ihop. Allt sker med hjälp av enzymer.

I ändarna av RNA-molekylen adderas nukleotider som skall vägleda/skydda

mRNA:et.cellkärnantranslation


mRNA → aminosyror

Informationen i mRNA “översätts” till en lång rad med aminosyror.

Detta sker med hjälp av tRNA som “bär” olika aminosyror.

Tre kvävebaser öersätts till en aminosyra!


cellplasman
Veckning/

mognad:


aminosyror → protein

Raden med aminosyror “veckas” till en

3d-form, = ett protein

Aminosyrornas R-grupper kommer att

attrahera/repellera varandra.

Chaperoner” (hjälpproteiner)  hjälper till.

Man VET INTE hur det går till!


cellplasmanKort och pedagogisk förklaring av hur ett protein är uppbyggt + ”folding”: https://www.youtube.com/watch?v=yZ2aY5lxEGE


Mera om vikten av korrekt veckade proteiner: https://www.youtube.com/watch?v=XKiwOZ3oVJw