N18a:

¤ laborationer: 4 okt 2018
¤ lab: presentera data som stapeldiagram, Excel
område: "Molekylär genetik"
¤ läxa: -Hur fungerar Livet på molekyär nivå? 8 nov 2018
¤ LÄNKAR:
-Hur fungerar Livet på molekyär nivå? 12 nov 2018
¤ svaren till läxan, 18 nov

övning: Mutationer och konsekvenser, 16 nov 2018
lab: DNA och Kromosomer, 19 nov 2018 
  
  område: "Liv"
¤ Mål, 21 okt 2018
¤ Ange källor, enl Harvard
¤ lektion: -HUR har Liv på vår planet uppkommit?
¤ Här kan du lära dig hur mikroskopet fungerar
¤ lab: Mikroskop och stereolupp
¤ Det här skall rapporten innehålla! 11 sept 2018
¤ lektion: Cellmembranets byggnad och fosfolipiden som modell, 17 sept
lektion: Biologisk historik, 24 sept 2018
lab: En fett söt lab, 24 sept 2018
lektion: Transport i cellen, 1 okt 2018
läxa: Transport i cellen, 5 okt 2018
lab: Osmos, 5 okt 2018
lektion: Energi till Livet, 15 okt 2018