N18a:


    område: "Liv"

¤ Mål, 22 aug 2018
¤ Ange källor, enl Harvard
¤ lektion: -HUR har Liv på vår planet uppkommit?
¤ Här kan du lära dig hur mikroskopet fungerar
¤ lab: Mikroskop och stereolupp
¤ Det här skall rapporten innehålla! 11 sept 2018
¤ lektion: Cellmembranets byggnad och fosfolipiden som modell, 17 sept