N18a:

¤ laborationer: 4 okt 2018
¤ lab: presentera data som stapeldiagram med std, 7 maj 2019


område: Etologi

¤ Veckoplanering, 16 maj 2019
¤ Mål: Etologimål, 4 juni  2019
¤ Lektion: medfödda beteenden, instinkter, nyckelretningar, 26 april
läxa:
medfödda beteenden, 3 maj 2019
lab: Medfött beteende, 7 maj 2019
lektion: Prägling, 16 maj 2019
lektion: Kommunikation, 20 maj 2019
lektion: Kamouflage, mimikry, flockliv, altruism, superorganism, 22 maj 2019
lektion: Flockliv, altruism, superorganism, 24 maj 2019område: Evolution
¤ Veckoplanering!
¤ MÅL för området: 26 mars 2019
¤ lektion: Jämförande anatomi, 22 jan 2019
¤ lektion: Människans skelett, 22 jan 
lab: Jämförande anatomi, 30 jan 2019
¤ läxa: Jämförande anatomi, 2 feb 2019
lektion: Selektion + evolutionär förklaring
lektion: Selektion genom:
a) samevolution  och sexuellt urval, 5 feb 2019

¤ lektion: fossil och sedimentära bergarter, 15 feb 2019
¤ lektion: datering av fossil, plattektonik, 19 feb 2019
läxa: Viktiga evolutionära händelser! 4 mars 2019
uppgift: Tidslinje, 13 mars 2019
¤ lektion: Artiklar om människans utveckling, 25 mars 2019
¤ lektion: Strandape-teorin, 27 mars 2019
¤ lektion: Mer om syrehaltens utveckling och teorin om Endosymbios, 5 april 2019


område: "Genetik och Genteknik"
¤ MÅL för området:  26 dec 2018
¤
läxa: -Hur fungerar Livet på molekyär nivå? 8 nov 2018
¤ LÄNKAR:
-Hur fungerar Livet på molekyär nivå? 12 nov 2018
¤ svaren till läxan, 18 nov

övning: Mutationer och konsekvenser, 16 nov 2018
lab: DNA och Kromosomer, 21 nov 2018
¤ lektion: Befruktningen, embryoutveckling, foserdiagnostik, 26 nov 2018
¤ lektion: IVF, Sälja sperma? CRISPR, 27 nov 2018
¤ lektion: Klassisk genetik, 3 dec 2018
¤ lektion: Cellcykeln, 7 dec 2018
¤ lektion: Klassisk genetik, metodik och uppgifter, 9 dec 2018
¤ läxa: Intermediär nedärvning, blodgrupper, 10 dec 2018
¤ läxa, svaren, 17 dec 2018

¤ lektion: Bestämma blodgrupp, 17 dec 2018
¤ lab: Klassisk genetik, bestämma blodgrupp, 19 dec 2018
¤ Planering, 10 jan 2019

 

  
  område: "Liv"
¤ Mål, 21 okt 2018
¤ Ange källor, enl Harvard
¤ lektion: -HUR har Liv på vår planet uppkommit?
¤ Här kan du lära dig hur mikroskopet fungerar
¤ lab: Mikroskop och stereolupp
¤ Det här skall rapporten innehålla! 11 sept 2018
¤ lektion: Cellmembranets byggnad och fosfolipiden som modell, 17 sept
lektion: Biologisk historik, 24 sept 2018
lab: En fett söt lab, 24 sept 2018
lektion: Transport i cellen, 1 okt 2018
läxa: Transport i cellen, 5 okt 2018
lab: Osmos, 5 okt 2018
lektion: Energi till Livet, 15 okt 2018