N18a:

¤ laborationer: 4 okt 2018
¤ lab: presentera data som stapeldiagram, Excel    område: "Liv"

¤ Mål, 12 okt 2018
¤ Ange källor, enl Harvard
¤ lektion: -HUR har Liv på vår planet uppkommit?
¤ Här kan du lära dig hur mikroskopet fungerar
¤ lab: Mikroskop och stereolupp
¤ Det här skall rapporten innehålla! 11 sept 2018
¤ lektion: Cellmembranets byggnad och fosfolipiden som modell, 17 sept
lektion: Biologisk historik, 24 sept 2018
lab: En fett söt lab, 24 sept 2018
lektion: Transport i cellen, 1 okt 2018
läxa: Transport i cellen, 5 okt 2018
lab: Osmos, 5 okt 2018
lektion: Energi till Livet, 15 okt 2018