Försvarsbeteenden:Kamouflage”: (s.213)

-KAN du förklara fördelen med bra kamouflage?


-Kan du ge exempel på ett djur som är särskilt välkamouflerat?

https://www.youtube.com/watchv=SfkhEm3LfvE&nohtml5=False

https://www.youtube.com/watch?v=pgDE2DOICuc&nohtml5=False


avskräckande signaler” (s. 214):

Hur ser färgteckningen ut hos djur/växter som vill varna andra ”jag är giftig!”


-Hur kan man förklara att djur visar sig tydligt , med skarpa färger TROTS att de då syns och blir måltavlor för olika rovdjur?Mimikry: s.214 + s.149

-Vad är mimikry?

-Hur många olika arter av getingar finns på fotot?

-Hur skiljer sig mimikry från kamouflage?


¤ Att varna andra; altruism eller egoism? (s. 215)


-VARFÖR måste flocken ha en ”rangordning”?

-VARFÖR används inte ”farliga vapen” för att etablera rangordning?

-Vilka är fördelarna med flockliv?


¤ Exempel på flockbeteende (murmuration), Wales: https://www.youtube.com/watch?v=gNh1qYMN4bA


https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/incredible-image-shows-group-of-starlings-in-shape-of-giant-bird-daniel-biber-a8138216.html


Superorganisms, ants och altruism


¤ ants vs bear: https://www.youtube.com/watch?v=b2vJJTMFU_U


¤ Ants as fluids: https://www.youtube.com/watch?v=NpiDADw5Omw


¤ vandringsmyror, soldatmyror: https://www.youtube.com/watch?v=BVkdw5s3joI


¤ Altruism och Hamiltons lag: http://drawcuriosity.com/2016/06/value-lives-others-inclusive-fitness-101/