Lab: Zoophobas/syrsorSyfte: träna ert vetenskapliga tänkande (”undersökningsmetodik”) samt

träna er i att presentera resultat på ett vetenskapligt och pedagogiskt sätt.Vad jag tror mig veta om Zoophobas:¤ De är skalbaggslarver! http://www.reptileforums.co.uk/forums/feeder/322481-life-superworms-zophobas-morio.html¤ De andas med ”trakéer” (rör i kroppen) som måste hållas fuktiga. Alltså dör de om luften innehåller för lite fukt! (–Kan de känna av luftens halt av fukt? Går detta att testa? I såfall hur?) https://www.google.com/search?q=insekters+trakesystem&rlz=1C1_____enSE660SE660&oq=insekters+trakesystem&aqs=chrome..69i57.8198j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

¤ De vill ”gömma sig”, gräva ner sig och försvinna. –Hur testar man detta?¤ De föredrar mörker framför ljus. –Hur testar man detta?¤ De föredrar +25-30 °C . (olika temperaturer kanske går att fixa med vätskor av olika temperatur som man har under miljökammaren? T ex kan man använda fyra bägare som passar i fördjupningarna?) eller så kan man förändra temp med IKEA lamporna! Nackdelen är att det då inte bara blir varmt, utan också ljust!

-Hur löser man det?¤ Dumheter: något år testade en grupp elever vilken musik larverna föredrog! Ett annat år testade de vilket lag (Barca eller Real Madrid) som skulle vinna Spanska ligan. Andra testade vilken färg larverna föredrog, eller vad de föredrog om de fick välja på två saker: ”favoritmaten ELLER mörker”Hur designar man ett experiment?

  1. Gör samma försök FLERA gånger!  1. Testa EN SAK I TAGET! Uteslut all annan påverkan! Om det är larvernas preferens för en viss temperatur som skall undersökas, så måste det ske i jämn (konstant) belysning, så att det inte är olika grad av belysning som larverna attraheras av! Om man testar preferens för olika sorters mat, så är det viktigt att inte ha för mycket mat, då de älskar att gräva ner sig (gömma sig för ”fienden”). Testa en sak i taget!  1. Tänk på Metoden! Den skall vara upprepningsbar! Alltså måste ni bestämma: ”Hur lång tid skall varje försök pågå innan vi avbryter”. ”om en larv blockerar ingången till en kammare flyttas den, eller ej?”  1. Mät den parameter som skall testas! Om det är larvernas preferens för en viss temperatur som skall undersökas, så MÄT temp i de olika miljökamrarna! Exempelvis: +10°C, +20°C, +40°C, +60°CHur presenterar man ett experiment/Resultat?

¤ Grafiskt! Diagram med tydliga, informativa diagramtexter! (ex hur många

larver som ingick i försöket, hur lång tid de fick på sig). Gradera axlarna i

procent, inte heltal! OM ni räknar fram medelvärden så visa

standardavvikelsen!

¤ Illustrativa bilder/foton