Läxa: LÄS s. 76-77 och svara på frågorna

Skicka in svaren i teams!


  1. Varför tycker läroboksförfattaren att man skall beteckna allelerna för blodgrupper på följande sätt: IA, IB och io?


  1. Hur många genotyper och hur många fenotyper finns det för blodgrupper enligt ABO-systemet?


  1. –VAD är det som EGENTLIGEN bestämmer vilken blodgrupp Du är?


  1. Lös uppgift 4.6 (sid. 106) genom att göra KORSNINGSSCHEMAN som tydligt visar ditt svar!