Läxa, Etologi, 6
maj

Till torsdag! Ni får gärna hjälpas åt att besvara frågorna!1) Rödhaken, s. 204: -Varför utlöser hakans röda färg anfallsbeteende ENDAST under vårens parningssäsong?


2) -Vilken är nyckelretningen när flugsnapparen (s. 204) utför sin “tomgångshandling”?


3) Varför utför flugsnapparen (s.204) denna “tomgångshandling”?


4) -Vilken är nyckelretningen när tjädern (s. 205) utför en “felprestation”?

https://www.youtube.com/watch?v=zrtyhEg0Wmg


5) Ge exempel på nyckelretningar som utlöser medfödda beteenden hos oss människor!


6) Förklara skillnaden mellan “omriktat beteende” och “överslagsbeteende”