Svar till läxfrågor, N18a


1) -Varför har författaren valt att beteckna allelerna för blodgrupp med IA och i0?

Svar:

a) För att undvika sammanblandning mellan genotyp (alleler) och fenotyp (blodgrupp).

OM man betecknade allelen med A och även blodgrupp betecknades med A, skulle det finnas risk för att man blandade ihop det. DÄRFÖR har författaren valt att beteckna allelerna med I resp i.


b) För att visa om allelerna är dominanta (IA resp IB) . Eller recessiva (i0)


2) -Hur många olika genotyper och fenotyper finns det för blodgrupper?

Svar:

6 st genotyper och 4 st fenotyper


3) -Vad är det som bestämmer din blodgrupp?

Svar:

proteiner på ytan av de röda blodkropparna!

Men eftersom proteiner bestäms av gener, så kan man även svara att blodgrupp bestäms av generna (“anlagen”) som man ärvt från sina föräldrar


4) fenotyperna förhåller sig på detta sätt 52: 99: 56

Det är “klyvningstalet” (förhållandet mellan avkommans fenotyper)

Gör man minsta talet till 1 får man:

52/1=1, 99/52= 1,9 och 56/52= 1,1, alltså 1: 1,9: 1,1

Klyvningstalet avslöjar att det rör sig om intermediär nedärvning (se sid 75!)


Vi döper anlagen:

R=Röd

V=Vit


korsningen som skall göras: (RV) x (RV)


(Rita korsningsschema!): klyvningstalet blir 1:2:1


Det teoretiska klyvningstalet är nära det faktiska klyvningstalet, vi kan därmed konstatera att vi valt rätt sorts nedärvning. MEN klyvningstalen skiljer sig något åt…. (VARFÖR?)