Biologisk historik, fokus på “LIV”:


Namn:

Känd för:

Kopplingen till “LIV”?Aristoteles

(s.8)


Plinius

(s.8-9)

Leeuwenhoek (s.10)

Hooke

(s.10)

Linne

(s. 11)

Darwin

(s.16)

Mendel

(s. 70)

Miller

(s.128)

Watson/Crick (s. 50)