Diffusion och osmos:

s. 42 i läroboken


Film 1: Pratar svenska. Riktar sig till grundskolan. Förklarar väldigt sakta och tydligt. (Jag somnar!)

https://www.youtube.com/watch?v=gQxIH-ko0uQ


Film 2: Pratar svenska. Lagom tempo. Riktar sig till åk 1, gymmnasiet. Pedagogiskt! (Magnus Ehinger). https://www.youtube.com/watch?v=vhCAo3k_x2Y

Tyvärr har Magnus fel om “cellens salthalt” när han i slutet skall förklara begreppen hypo-, iso- & hyperton. Typiskt!


Brownian motion: https://www.youtube.com/watch?v=4m5JnJBq2AUtill nästa lektion skall Du kunna svara på:

-Vad är diffusion? (vad beror den på?)

-Vad är osmos?

-Vad är ett semipermeabelt membran?

-Vad skiljer aktiv transport från passiv transport?

- Ge exempel på ämnen (molekyler) som enkelt kan ta sig genom cellmembranet!