Lektion, 24 maj, N18a
Flockliv:


-Vilka är fördelarna med flockliv? (s. 215)


-VARFÖR måste flocken ha en ”rangordning”? (s.217)


-VARFÖR används inte ”farliga vapen” för att etablera rangordning? (s.217)


-Fungerar aggressionshämmande beteenden när människor slåss med varandra?¤ Exempel på flockbeteende (murmuration), Wales: https://www.youtube.com/watch?v=gNh1qYMN4bAavskräckande signaler(s. 214):

Hur ser färgteckningen ut hos djur/växter som vill varna andra ”jag är giftig!”


-Hur kan man förklara att djur visar sig tydligt , med skarpa färger TROTS att de då syns och blir måltavlor för olika rovdjur?¤ Att varna andra; altruism eller egoism? (s. 215)
Superorganisms, ants och altruism


¤ ants vs bear: https://www.youtube.com/watch?v=b2vJJTMFU_U


¤ Ants as fluids: https://www.youtube.com/watch?v=NpiDADw5Omw


¤ vandringsmyror, soldatmyror: https://www.youtube.com/watch?v=BVkdw5s3joI


¤ Altruism och Hamiltons lag: http://drawcuriosity.com/2016/06/value-lives-others-inclusive-fitness-101/