Genetik och Genteknik


Förutom sidorna i boken ingår det som tagits upp på lektioner och det vi gjort i labDu skall kunna:


¤ Förklara och redogöra för vart och ett av begreppen replikation, transkription, bearbetning, translation och veckning. (-Vad innebär begreppen? -Var äger de rum?)

Kunna förklara dessa genom att använda relevanta termer. (s. 53-56 + lektioner och läxa)

-HUR (alla steg!) kan en mutation leda till en ändring i fenotypen?


¤ Genetiska koden: -Vad är? -Hur fungerar den? (s.52)


¤ mutationer: (s. 64-65 + 84 + lektion) -Vad är mutationer? -Hur uppkommer de? Olika typer av mutationer (silent mutation, frame-shift mutation), -Varför är det inte säkert att en mutation ger upphov till en synlig förändring/ändrad fenotyp?


¤ termer: -haploid cell? -diploid cell? -zygot? -IVF? 8-cellstadiet? -PCR?

-korsningsförsök? -heterozygot? -recessivt anlag? -klyvningstal? -genotyp? -fenotyp? -allel?

-Autosomala kromosomer? -Turners syndrom? -Klinefelters syndrom?


¤ Mitos, Meios: (s. 58-61 + lab) Vad som sker i de olika faserna. -Vad som skiljer dem åt. -Vad “slutresultatet” blir av mitos resp meios. Utgå från en cell med 4 st kromosomer (=2 par). -Vad blir resultatet av meios? -Vad skulle resultatet bli om modercellen innehöll 6 st kromosomer (3 par)?


¤ Cellcykeln: (Youtube) Kunna beskriva “en cells liv”, vad som sker i cellcykelns olika stadier.


¤ provrörsbefruktning, fosterdiagnostik: (s. 97 + lektion): -Fördelar? -Nackdelar? -Hur går det till? -Vilka val ställs man inför efter det att att man analyserat DNA från en av cellerna i 8 cellstadiet?

https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/ditt-besok/undersokning/ivficsi/?gclid=Cj0KCQiA8_PfBRC3ARIsAOzJ2uqOzOjJtZ-cXKIlGmnYOJVa2awtvAtNulwGGLp8DuLMgalPtzMhivMaAmO1EALw_wcB

https://www.youtube.com/watch?v=kcJWPWb2uBs


¤ PCR: s. 94: -Hur går det till? -I vilka situationer kan det bli aktuellt att använda sig av PCR?


¤ DNA-analys, s 96: -Vad kan man göra med hjälp av DNA-analys?


¤ kloning: Du skall kunna redogöra för kloning på cellnivå (s. 59, 102), kloning på molekylär nivå (s.94 + 98) och kloning på organism nivå (s.102-103)


¤ kunna redogöra för Mendelś metodik: (s. 70 + lektion)


¤ kunna lösa enkla genetiska problem, korsningsförsök med en egenskap (s.70-73, 76 + Genetisk Metodik)


¤ Blodgrupper: (s. 77, lektioner, lab) -Vad är det som avgör vilken blodgrupp man är? -Hur bestämmer man blodgrupp? Blodtransfusioner: -Vilka blodgrupper kan ge blod tiill varandra?-Hur bestäms blodgrupper genetiskt?