Mål, Mikrobiologi


Du skall kunna:

¤ Rita upp en bakterie och visa hur den är uppbyggd


¤ Kunna jämföra uppbyggnaden hos bakterier och eukaryota celler (likheter och skillnader)


¤ På ett pedagogiskt sätt kunna visa storleksförhållande mellan virus, bakterier och eukaryota celler


¤ Bra och dåligt med bakterier: https://www.youtube.com/watch?v=g6bZqWJbvss


¤ klassifikation av bakterier: -VARFÖR är det viktigt och hur går det till https://www.youtube.com/watch?v=8IJRzcPC9wg


¤ Gramfärging: -Hur går det till praktiskt? Vad sker i bakterien under processen? https://www.youtube.com/watch?v=Jvo6IGKTvxA


¤ antibiotika: -Vad är? -Hur fungerar antibiotika? Vad är bredspektrum-, resp. smalspektrumantibiotika? (fördelar/nackdelar) -Vad är probiotika?


¤ överföring av genetisk information: -Hur kan bakterier överföra information mellan varandra?


¤ antibiotikaresistens: Ge exempel på "bakteriers motvapen" mot antibiotika. Begreppen "plasmid" och "selektionstryck". -Varför har vårt samhälle ett problem med antibiotiakresistens? -Orsaker?


¤ biofilm: -Beskriv/karakterisera fenomenet! -Vad kännetecknar "biofilm"? -Varför bildar bakterierna biofilmer? -Varför är det viktigt att känna till fenomenet?