Mål, Etologi

Detta är endast översiktliga mål. De är baserade på sidorna 200-221 i boken (grundläggande information) och på lektionsgenomgångar (mer ingående information). Du hittar de flesta lektioner på min hemsida.


Medfödda beteenden


¤ Du skall kunna förklara olika djurs beteende “på ett etologiskt sätt”! Detta innebär att Du måste kunna redogöra för följande begrepp:


¤ nyckelretning (-vad är? -Ge konkreta exempel!)


¤ medfött beteende (-vad är? -Ge konkreta exempel!)


¤ inre motivationsnivå (-vad är? -Hur uppstår den? -Ge konkreta exempel!)


¤ attrapp (vad är? Ge konkreta exempel!)


¤ supernormal retning (vad är? Ge konkreta exempel!)


¤ omriktat beteende (förklara och ge exempel!)


¤ överslagsbeteende (förklara och ge exempel!), felprestation (förklara och ge exempel!)


¤ Förklara varför det är fel att tolka in mänskliga känslor i djurs beteenden (lektion)


¤ Förklara hur (på vilket sätt) djurs beteenden styrs av evolutionens mekanismer (s. 202)


Inlärning:

¤ Vilken är den enklaste formen av inlärning? Ge exempel!


¤ Beskriv inlärning genom “försök-och-felmetoden”. Ge exempel!


¤ redogör för begreppet prägling. Ge exempel!


¤ Beskriv hur Pavlov gjorde för att ändra på en nyckelretning för ett medfött beteende


¤ -Vilka lärdomar/slutsatser om inlärning kunde dras baserat på forskning gjord av B F Skinner?


¤ Beskriv “Skinners box”!


 ¤ Vilka lärdomar/slutsatser om inlärning kunde dras baserat på forskning gjord av Harlow?


Kommunikation:


¤ -Hur sker kommunikation med hjälp av kemiska signaler? Ge exempel på “budskap” som olika djur (även människa!) förmedlar med hjälp av kemiska signaler!


¤ Ge exempel på “budskap” som olika djur (även människa!) förmedlar med hjälp av akustiska signaler!


¤ Ge exempel på “budskap” som olika djur (även människa!) förmedlar med hjälp av akustiska signaler!
Försvarsbeteende:

¤ Du skall kunna ge olika exempel på försvarsbeteenden hos olika djur.


¤ förklara och jämföra begreppen kamoflauge och mimikry
Flockliv:

¤ Vilka fördelar finns med att leva i flock?


¤ -Varför måste det finnas en rangordning i flocken? -Hur etableras den?


¤ -Varför används inte “farliga vapen” vid uppgörelser inom flocken?


¤ Hur fungerar ett aggressionshämmande beteende? Ge exempel!


¤ Förklara Hamiltons lag och vad som menas med altruistiskt beteende. -Hur kan man förklara altruistiskt beteende baserat på evolutionsteorin?¤ Kunna redogöra för begreppet superorganism och ge exempel på sådana! -Vad kännetecknar en “superorganism”? -Hos vilka arter förekommer det?

https://www.youtube.com/watch?v=c8GJ91w4PXU

https://www.seeker.com/ants-form-superorganism-when-threatened-1770454148.html