Mål: Skelett, leder, senor


¤ Skelettets funktioner


¤ -Hur är ett skelettben uppbyggt på makroskopisk och mikroskopisk nivå?


¤ benskörhet: https://www.netdoktor.se/skelett/benskorhet/sjukdomar/benskorhet-osteoporos/


-Hur ser situationen ut i Sverige?

-Orsaker till bensköhet?

-Behandling?


¤ Kunna rita upp och förklara hur en led är uppbyggd samt vilka funktioner de olika delarna har


¤ Kunna ge fem exempel på olika leder SAMT var i kroppen dessa leder finns!


¤ Vilka olika sorters leder aktiveras när man gör tallrikstricket?


¤ beskriv ledvätskans sammansättning och dess funktioner


¤ -Varför låter det när man “knäcker i fingrarna”?

¤ artros:

-Hur ser situationen ut i Sverige?

-symptom?

-Vad händer i leden?

-Orsaker till artros?

-Behandling?

-Likheter och skillnader mellan artros och ledgångsreumatism?


¤ -Hur är en sena uppbyggd?


¤ -Hur läker en avsliten sena?