N18a

planering:


v. 20

mån:
¤ läxan tillbaka, rätta svaren
¤ Inlärning (forts)


fre:
¤ Skinner: -Vilka resultat kom man fram till?
¤ Harlow:
-Vilka resultat kom man fram till?
¤ prägling (s. 209)
¤ imitation
¤ svanen Petra: Förklara (etologiskt!) dess beteende!
¤ läxa: Kommunikation


v. 19

mån:

¤ jobba med läxan (som är till torsdag)

¤ Går igenom onsdagens lab

ons:
¤ labba! Jobba 3 pers i en grupp. Gör om samma försök flera gånger för bättre resultat. Mät de undersökta variablerna (temp, ljusstyrka, fuktighet). Tänk "vetenskapligt"! Likvärdighet är viktigt. Att alla larver testas under samma förhållanden. Det är ni i gruppen som bestämmer reglerna för testet! Exempelvis kan ni bestämma att "en larv som blockerar ingången plockas bort och ersätts av en annan larv". Eller: "larver som försöker smita puttas tillbaka"

torsdag: lämna in läxan! Obs! Mejla in den, eftersom "teams" verkar knasa!

v. 18

fre:

¤ bildband: Repetion och genomgång av några nya begrepp

¤ läxa (min hemsida) till nästa torsdag!