Evolution: Selektion (“urval”)


¤ Du skall kunna beskriva tre exempel på selektion genom “anpassning till miljön”:

1)


2)


3)


¤ Du skall kunna beskriva tre exempel på selektion genom “samevolution”:


1)


2)


3)


¤ Du skall kunna beskriva tre exempel på selektion genom “könsurval”:


1)


2)


3)¤ Du skall kunna ge en evolutionär förklaring till dessa urval genom att använda dig av "evolutionära termer".

några förslag på ord: selektion, gener, population, selektionstryck, sammansättningen av gener, fenotyp,

fördelaktigt,