Senor läker, trots vår hjälp!

http://www.ortopedisktmagasin.se/nyheter/100/haudiUnderrubrik: “Vad är en sena?”


1) -Hur är en sena uppbyggd?2) Vad menar professor Per med att “tenocytern kysser varandra”?3) Hur sker senors längdtillväxt?4) Hur ser skadeområdet ut i en “re-rupterad” (åter-avsliten) hälsena och vilka slutsatser drar professor Per av detta?Underrubrik: “Hur läker den” (en avsliten sena)

5) -Vilka fyra faser delas läkningen av en avsliten sena in i och vad sker under dem (kort beskrivning på Brommaitisk svenska!)Underrubrik: “läkemedel och läkningen: både bra och dåligt”

6) VARFÖR är inflammationsfasen viktig?Underrubrik: “det skall vara drag i senor”

7) -Hur påverkas hållfastheten i senan (obs! Råttor!) om den inte belastas under “läkningstiden”?8) -Vilken sorts belastning är bäst för att stimulera senläkning hos råttor?Slutsats: ? - Skall man vila, eller ej efter en senskada?Andra källor:

https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Lakning-efter-senskada.pdf