Tidslinjer:


Tidslinje 1:5 miljarder år → nutid

Dela in sträckan i fem lika långa delar, låt varje del motsvara 1000 miljoner år. Markera skalan.

Tidslinje 2: 600 miljoner år → nutid

Dela in sträckan i sex lika långa delar, låt varje del motsvara 100 miljoner år. Markera skalan.

Ovanför Tidslinje 1 vill jag att ni ritar in de geologiska perioderna som ni hittar på s.132


Händelser som skall markeras i Tidslinje 1: (s. 127, 130-131 + internet)

¤ plötslig ökning av atmosfärens syrehalt

¤ första spåren av Liv: (“kemiskt fossil”)

¤ äldsta fossil (“biologiskt fossil”)

¤ första eukaryota cellerna

¤ första flercelliga eukaryoter (”djur”)

¤ jorden skapas


Några andra exempel på saker man kan ha med i tidslinjerna:

Om hur syret förändrade vår jord:

kambriska explosionen: http://www.evolutionsteori.se/artiklar/livets-uppkomst-och-djurens-evolution/

Varangeristiden: https://illvet.se/forntiden/hur-manga-istider-har-det-varit

Snowball earth: https://en.wikipedia.org/wiki/Snowball_Earth


Bedömning:

¤ Kreativitet! Nytänkande

¤ ”vetenskaplighet”, fakta

¤ Estetik (hur det ser ut)

¤ ”självständighet” (graden av enskilt arbete)

¤ ”Pedagogik” Tydlighet