Planering, Biologi


¤ tis 18/12: lektion/jobba med uppgifterna (min hemsida, “lab: Klassisk genetik)


¤ fre 11 jan: lektion/jobba med uppgifterna


¤ lör 12 jan: lämna in (teams!) svaren på uppgifterna


¤ mån 14 jan: Rätta varandras svar, -VILKEN GRUPP FÅR HÖGST POÄNG?


¤ ons 16 jan: prov (aulan, kl 13)-Vad gör ni nu?


¤ Fortsätt att jobba med uppgifterna! Skicka in i teams!


¤ Gör alla fyra uppgifterna! Undvik kaos! Inte för många i labbet samtidigt! Sprid ut er! Fotografera “snäckorna” och filma “majskolven”, så kan ni jobba var som helst sen.


¤ Glöm inte att fråga handledaren om något känns oklart!