N18av.42

¤ prov: tis 13 okt kl 12.45 i A 326v.40

fre:

¤ jobba med läxa (till onsdag). Jobba gärna i grupp!


tis:

¤ rep: Biologisk förklaring till depression, bieffekter av SSRI-preparat, funktion hos TMS

¤ antidepressiva medel enligt 1177.se + artikel om SSRI-preparat, https://www.svd.se/antalet-59-aringar-som-far-antidepressiva-fyrdubblat

¤ litium

v.39

fre: rep: -HUR fångas fotonerna in? HUR bearbetas signalerna i hjärnan?

¤ Charles Bonett syndrom

¤ depressioner: ECT och TMS

tis: från foton till synintryckv.38

fre:

¤ lab, Homunculus (forts)

tis:

¤ sinne/receptor/stimuli

¤ sensory substitution
v.37

tis: indelning av nervsystemet, rep (inkl bukhjärnan)

¤ funktionen hos några av hjärnans delar

¤ läxa till torsdag


fre:

¤ kommentarer till läxan

¤ sinne/stimuli/receptor

¤ vägen från stimuli til reaktion


v.36

tis:

¤ botulin vs botox; vilket är sambandet?

¤ manipulation av synapser, forts, artikel om förgiftade oppositionspolitikern

¤ förbereda lab


fre: lab: Homunculus