Veckoplanering:v.47

tis:

¤ Biofilm: -Vad är? BESKRIV fenomenet! -Hur och varför bildas det? -Varför viktigt att känna till?


v.46

Fre:

¤ antibiotika/probiotika: -Vad är? -Hur verkar antibiotika (mekanismer)?

¤ bakteriers “motvapen” mot antibiotika

¤ selektionstryck, plasmider

¤ antibiotikaresistens: -Varför finns detta problem? Orsaker?


tis:

¤ Klassifikation av bakterier: -Varför är det viktigt? -Hur går det till?

¤ Gram+ och Gram- bakterier : -Skillnaden mellan dem? -Hur går en gramfärgning till rent praktiskt? -Vad sker med bakterierna på cellulär/molekylär nivå?v.45

Fre:

¤ lab: Bakterier

tis:

¤ förbereda lab!

¤ YOUTUBE: bukhjärnan?v.43

tis:

¤ storleksförhållande mellan eukaryota celler (växt- & djurcell), bakterier och virus

¤ skillnader/likheter mellan bakterier och eukaryota celler (växt- & djurcell)

¤ bakteriers byggnad