Cellmembranets byggnad och fosfolipiden som modell:


Miceller bildas spontant (obs! Endast de trettio första sek): https://www.youtube.com/watch?v=KQA9YlhgTQc


Visar olika varianter av fettsyror (första 1.30). Väldigt“kemiskt”.: https://www.youtube.com/watch?v=04SP8Tw3htE


Fosfolipider i cellmembranet, miceller, the “fluid-mosaic model”, (första 2 min): https://www.youtube.com/watch?v=moPJkCbKjBs


Pedagogisk beskrivning (dock utelämnar de kolesterolet i cellmembranet!), visar begreppen hydrofoil och hydrofob tydligt! https://www.youtube.com/watch?v=QQgXfuFyKM4


Bästa animationen! (väldigt surrealistisk!) Cellmembranet visas de första 2 min.
 
1.14 in på filmen visas tydligt kolesterolets funktion i membranet: https://www.youtube.com/watch?v=B_zD3NxSsD8