Energi till Livet (s. 43-45)

(10 energiska frågor)


LÄS om “bensin” (mitt på sidan 43)


1) -Vad bildas när bensin förbränns i en bilmotor?


TITTA på molekylmodellen av bensin (s. 43):


2) -Vilken är den molekylära likheten mellan bensin och en fettsyra?


3) -Vad bildas när fettsyror förbränns?


4) -Var någonstans i cellen förbränns fettsyror?


LÄS om cellandning (s.44):


5) Jämför förbränningen som sker i dina celler med förbräningen som sker i en bilmotor! (lista tre st likheter/tre st skillnader!)


6) -Varför är ATP molekylen så energirik?

https://www.youtube.com/watch?v=NN5Y57NbnrU


LÄS om fotosyntes (s.44-45):


7) -Var någonstans i cellen sker fotosyntes?


8) -VAD är det som skall “syntetiseras?


Titta på den sammanställande bilden s.45:

9) -Vad är fel i bilden? Vad har författaren glömt?


Läs om kemoautotrofa organismer s 45:

10) -Vilken koppling har dessa till “Liv”?