Etologi, introduktion, 22 april 2019s.201: -Varför har Havstruten en röd fläck på näbben?

-Vad betyder ”kasta upp maten till ungarna”?

Bildtexten, s. 202: -Vad betyder ”bestiga”?

-Vad skulle hända om en paddhane var döv?

-På vilket sätt skulle en döv padda selekteras bort av det naturliga urvalet?Medfödda beteenden (reflexer) och instinkthandlingar”:

En hungrig groda (s.202) får välja mellan orörlig matbit och rörlig pappersbit :

-Vad väljer den? -Varför?

Grodan tar ingen lärdom av felbeteendet, utan upprepar misstaget gång på gång”. Tänk dig nu att detta omdöme beskrev en elev i skolan!

-Vad skulle man säga om en sådan elev?-Vilken evolutionär fördel har grodans medfödda beteende?

-Hur styrs beteenden av evolutionens mekanismer? (längst ner på s. 202)s. 203 överst: -Vad är en instinkthandling?

Viktigt att instinkthandlingar utförs vid rätt tillfälle!

-Vilken nyckelretning utlöser fågelungarnas rörelser och pipande efter mat?

-Varför (evolutionärt) är det viktigt att ungarnas medfödda beteende (sträcka på halsen och pipa) inte ”håller på hela tiden”?

-Vilka nyckelretningar framkallar ”beskyddarkänslor” hos människan?

https://www.google.com/search?q=bebis+stora+%C3%B6gon&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=naluyvXrW7RcPM%253A%252CGdUzHGkk87WxWM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSjCI1yCP9uHxG76_uhYLM7noVwkA&sa=X&ved=2ahUKEwih5pHw9uXhAhXOxaYKHQp7DpEQ9QEwAXoECAkQBg#imgrc=naluyvXrW7RcPM:Betrakta modellen längst ner på s. 203: -Varför utgör den en nyckelretning för det medfödda ”flyktbeteendet” hos små kycklingar?

-Varför (evolutionärt) är det viktigt att kycklingen inte flyr hela tiden?s. 204: fixt rörelsemönster och taxis:

-Vad är ett ”fixt rörelsemönster”?

 -Vad skiljer ”fixt rörelsemönster” från ”taxi”s. 204: Om motivationens betydelse:

För att ett medfött beteende (instinkthandling) skall framkallas krävs motivation (inre drivkraft). Denna styrs av hormoner.OM grodan på s. 202 INTE är hungrig utlöser nyckelretningen ”rörligt föremål av lagom storlek inom räckhåll” INTE det medfödda beteendet!Tänk dig att en grodhane (bildtexten s. 202) INTE är ”kåt”!

-HUR reagerar den då i denna situation? –sjunger den? Bryr den sig ens om honorna?