Viktiga evolutionära händelser:


1) Massutdöenden som skall markeras på vänster sida av tidsskalan:

Gå in på : https://sv.wikipedia.org/wiki/Massutd%C3%B6ende

Markera de sju massutdöendena och tala om hur stor andel av jordens släkter/arter som utplånades vid varje tillfälle!2) Evolutionära händelser som skall markeras på höger sida av tidsskalan:


 1. Den moderna människan (Homo sapiens) vandrar ut från Afrika

 2. Människosläktet Homo dyker upp

 3. ”Dinosauriernas tidsålder”

 4. ”Reptilernas tidsålder”

 5. ”Amfibiernas tidsålder”

 6. Pangea bildas

 7. All stenkol bildas. Trollsländor blev 70 cm mellan vingarna

 8. Fiskarna ”tar sig upp på land” (=amfibier)

 9. Första kärlväxterna på land

 10. Första växterna på land

 11. Sverige låg nära ekvatorn

 12. Första blomväxterna

 13. Första djuren på land

 14. Äldsta spår av Däggdjur

 15. Däggdjuren utvecklas snabbt!


 16. Archeopteryx

 17. Dinosaurierna dör ut

 18. Det största massutdöendet någonsin!Fiskarna tar sig upp på land: https://fof.se/tidning/2010/3/artikel/aldsta-klivet-upp-pa-land


Archaeopteryx: https://sv.wikipedia.org/wiki/Archaeopteryx


Äldsta spår av Däggdjur: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7031940

http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Kloakdjur_pungdjur.html#cynodonter